Сербін Олег Олегович

Матеріал з WikiBoyarka
Перейти до: навігація, пошук

Сербін Олег Олегович (26 березня 1982, м. Боярка, Київська обл., Україна) — український бібліотекар, кандидат історичних наук, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри Книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв. Провідний фахівець у галузі систематизації, індексувавання та бібліотечно-інформаційних класифікіцій в Україні. Індекс Гірша = 9.

Освіта

 • 2000–2004 — Київський національний університет культури і мистецтв, факультет Документальних комунікацій і міжнародної інформації Спеціалізація: «Книгознавець, менеджер видавничої діяльності» Червоний диплом.
 • 2004–2007 — Аспірантура НБУВ Національної академії наук України
 • 2008 — Здобув науковий ступінь «Кандидат історичних наук», тема дисертації «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні»
 • 2009–2010 — Переможець конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України та отримання Гранту НАН України на проведення науково-дослідної роботи «Еволюція класифікацій наук та бібліотечно-бібліографічних класифікацій»
 • 2010–2012 — Переможець конкурсу на здобуття стипендії НАН України для молодих вчених;стипендіат НАН України
 • 2012 — Здобув наукове звання «Старший науковий співробітник» зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Професійна діяльність

 • 2001 — провідний бібліограф відділу Державних поточних бібліографічних покажчиків у Книжковій палаті України імені Івана Федорова.
 • 2002–2004 — Київський національний університет культури і мистецтв на посаді інженера-програміста кафедри книгознавства та видавничої діяльності, а згодом старшим лаборантом відділу профорієнтаційної роботи.
 • 2003 — обіймає посаду наукового співробітника відділу Наукової підготовки державних поточних бібліографічних покажчиків в Книжковій палаті України імені Івана Федорова.
 • 2004 — завідувач відділу Наукової підготовки державних поточних бібліографічних покажчиків Книжкової палати України імені Івана Федорова.
 • з квітня 2006 — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) працівник у відділі розробки та підтримки електронного каталогу Центру комп'ютерних технологій на посадах молодшого наукового співробітника, виконуючого обв'язки (в.о.) наукового співробітника;
 • 2008 — захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні».
 • 2009 — науковий співробітник Національної Бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
 • 2010 р. — Інституті бібліотекознавства НБУВ на посаді в.о. старшого наукового співробітника. Виходить друком монографія «Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку»
 • 2011 р. — в.о. завідувача відділу систематизації НБУВ.
 • 2013 — очолює відділ наукового опрацювання документів у Національній бібліотеці України ім. Вернадського. Відновлює викладацьку діяльність: спецкурси «Наукове класифікування» та «Сучасна систематизація інформації» на посаді доцента кафедри Книгознавства і бібліотекознавства у Київський національний університет культури і мистецтв.
 • З 1 грудня 2014 — директор наукової бібліотеки ім.М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Громадська діяльність

З 2006 по 20014 рр. брав активну участь у науково-організаційній, методичній та культурно-просвітницькій роботі НБУВ, у тому числі, працював у складі оргкомітетів наукових конференцій та робочих груп з удосконалення бібліотечних процесів. З 2009 року був заступником голови профкому та заступником голови Ради молодих вчених Національної бібліотеки України ім.. В. І. Вернадського, з 2010 року повноважний представник Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського в складі Технічного комітету стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144) Українського інституту науково-технічної і економічної інформації.

Напрямок досліджень

Олег Сербін займається дослідженнями методології створення та використання бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем, дослідження еволюції класифікаційних систем, історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки, представлення інформаційно-пошукових мов у веб-орієнтованих системах, систематизація бібліографічної інформації.

Вибрана бібліографія

 1. Сербін О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку: [монографія] / О. О. Сербін ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 138 с.
 2. Сербін О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку / НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського / Олексій Семенович Онищенко (наук.ред.). — К. : НБУВ, 2009. — 139 с.
 3. Сербін О. Підвищення ефективності пошукових інструментів у контексті розвитку індексування інформаційних ресурсів / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2013. — № 35. — С. 39 — 48.
 4. Сербин О. Состояние библиотечных классификаций в Украине: надёжность реалий — в реалистичности надежд / Олег Сербин // Научные и технические библиотеки. — 2013. — № 6. — 76 — 83.
 5. Сербин О. Развитие классификационных систем как объект исследования, в аспекте эволюции и оптимизации систематизации информации/ Олег Сербин // Вісник Одеського національного університету / Серія «Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство». — 2012. — Т. 17, Вип. 2 (8). — С. 134–140.
 6. Сербін О. Систематичність та систематизаційність організації інформації як основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки / Олег Сербін // Бібл. вісн. — 2012. — № 2. — С. 3-10.
 7. Сербін О. Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого / Олег Сербін // Бібл. вісн. — 2012. — № 4. — С. 3-12.
 8. Сербін О. Система управління знаннями, як складова наукотворення / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2011. — № 32. — С. 349–357.
 9. Сербін О. «Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК», як приклад спроби консолідації різно-структурних класифікаційних систем / Олег Сербін // Бібл. вісн. — 2011. — № 4. — С. 29-32.
 10. Сербін О. Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків / Олег Сербін // Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 1. — С. 37-42.
 11. Сербін О. Еволюція схоластичної класифікації наук в рамках еманації теологічного вчення / Олег Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — № 23. — С. 27-34.
 12. Сербін О. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. — 2008. — № 1. — С. 3-10.
 13. Сербін О. Систематизація читання як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) / Олег. Сербін // Вісник Книжкової палати . — 2009. — № 8. — С. 33-37.

Посилання

Див. також

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 • Київський національний університет культури і мистецтв